משכנתא / מינוף             


לעיתים נדרש הון נוסף על זה המצוי ברשותנו.   מינוף הוא הכלי להגדלת ההון הזמין.  כעקרון יש שני סוגי מינוף זמינים למשקיע הפרטי.  הכנסת שותף, הלוואה מסחרית ומשכנתא.  הבחירה בינהן תלויה במספר גורמים אולם בד"כ זול ויעיל יותר לקחת משכנתא.            

למשכנתא אורך חיים שיכול להיות  25-30 שנים וברב המקרים מחירה הסופי לא ידוע שכן הוא תלוי במחיר כסף בשוק.  לכן, מינוף הוא גורם סיכון.  כאשר הוא מתממש בצורתו הקיצונית הוא יכול להגיע לנזק של מאות אלפי שקלים.              

החלק המשמעותי ביותר לאדם הרגיל (שמתכנן לעמוד בחובותיו) הוא מזעור הסיכון.  שירות זה אינו ניתן ע"י אף אחת מבין עשרות החברות ליעוץ משכנתאות, היות שעניינם מסתכם בבחירת מסלולי המשכנתא ונסיון להוזילה.  תפקידי כיועץ יהיה לסייע בניתוח הסיכונים והמשכנתאות שהוצעו לכם והנחיית הדרך לנטילת סיכון מינימלי.              

כדי למנוע חשש לניגוד עניינים אינני מנהל את המו"מ מול הבנק, אלא מכוון ומנחה אתכם בתהליך קבלת הצעות המחיר, ניהול המו"מ וקבלת ההחלטות.  לצורת עבודה זו יתרון כלכלי מיידי המתבטא בעלות היעוץ.            

בסוף הדרך תגיעו למשכנתא הנוחה והזולה ביותר.