השקעות אחרות בנדל"ן


גגות, מרתפים, מחסנים, חנויות, מרפאות, שטחי מסחר, שטחי אחסון, אולמות, מבני תעשיה וכד' הן אפשרויות השקעה זמינות.  בכולן טמונה אפשרות רווח יחד עם סיכון וכולן מורכבות, יחסית להשקעה בדירה או בקרקע.  יש מקום להשקעות מסוג זה גם עבור משקיעים פרטיים אולם השקעות אילו מחייבות זהירות רבה וניתוח מדוקדק שכן ניהולן, ומימושן עשוי להיות מורכב במיוחד.